Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy a hairiconman.com webhely (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, Paizs Gizella (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismer el. Továbbá az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján, a „29-es munkacsoport” állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Paizs Gizella (Egyéni vállalkozó)
Levelezési cím: 2623 Kismaros Pf. 8.
Adószám: 67159558-2-33
Nyilvántartási szám: 43739892
Telefonszám: 36 30 389 9061

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1. Kapcsolatfelvételi adatok

A kapcsolat menüpont alatt található űrlap kitöltésével és továbbításával a Weboldal látogatója felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az űrlapon kötelezően kitöltendő személyes adatok:

– név
– e-mail cím
– telefonszám

2.2. Cookie-k (sütik)

A sütiket az Adatkezelő a Weboldal megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok gyűjtéséhez használja fel. A sütik olyan információk, amelyeket a webhelyet kiszolgáló szerver közreműködésével elhelyezésre kerülnek a látogató/vásárló gépén, a honlap meglátogatása és használata során. A sütik elsősorban Weboldal kényelmes használata és a megfelelő felhasználó élmény biztosításának érdekében kerülnek alkalmazásra. Böngészője illetve mobil eszközének beállításai segítségével lehetősége van a sütiket letiltani. Tájékoztatjuk, hogy ezzel számos olyan szolgáltatáshoz nem férhet hozzá, amelyek hatékonyabbá teszik a felhasználói élményt, és egyes szolgáltatásaink nem fognak rendeltetésszerűen működni. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, azok működéséről és kezeléséről, kérjük látogasson el az alábbi weboldalakra:
http://www.allaboutcookies.org
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Az Adatkezelő által használt cookie-k:

 • Feltétlenül szükséges cookie-k:
  Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a Weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
 • Átmeneti cookie-k: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Ezek a cookie-k időtartama a látogatás idejére korltozódik, látogatása után automatikusan törlődnek.
 • Harmadik féltől származó cookie-k:
  • A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google Inc., mint adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetőségük: www.google.com/analytics
   Ha nem akarja, hogy a Weboldalunkon keresztül a Google cookie-kat telepítsen a számítógépére, vagy értesítést kíván kapni arról, hogy azok mikor kerülnek elhelyezésre, akkor állítsa be böngészőjét ennek megfelelően. A beállítás böngészőnként eltérő módon történik, ezért javasoljuk, hogy a beállítás elvégzése előtt olvassa el a böngészője súgójának ide vonatkozó fejezetét.
  • Közösségi oldalak cookie-jai:
   Amikor ezt a webhelyet meglátogatja, közösségi portálok funkcióit érheti el (pl. megosztás, tetszik gomb, stb.). A lent felsorolt közösségi portálok sütiket használnak. A közösségi portálok adatkezeléséről, sütik felhasználásnak korlátozásáról, tiltásáról a közösségi portálok oldala alatt talál információt:
   – Facebook adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
   – Twitter adatkezelési tájékoztató: https://twitter.com/en/privacy
   – Google adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu
Cookie-k törlése

Böngészési adatai felett teljes mértékben Ön rendelkezik. Az ilyen adatok közé tartoznak böngészési és letöltési előzményei, gyorsítótárban tárolt adatai, cookie-jai, jelszavai és mentett űrlapadatai. A “Böngészési adatok törlése” párbeszédpanelen törölheti az összes adatot, vagy lehetősége van csak egy bizonyos időszak során gyűjtött adathalmaz törlésére is.

Cookie-k törlése a gyorsítótár tartalmának törlésével

Ha a használt böngésző vagy a megtekintett oldal problémákat okoz, először próbálja meg törölni a böngésző gyorsítótárát. Ha ez nem szünteti meg a problémát, következő lépésként érdemes megpróbálkozni a böngésző cookiejainak törlésével. A gyorsítótár kiürítéséhez és a cookie-k törléséhez szükséges lépések böngészőnként és programverziónként eltérőek lehetnek. Az alábbiakban ismertetjük a szükséges lépéseket néhány elterjedt böngésző és programverzió esetén.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő és a Weboldal felhasználója illetve a vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás céljából hasznája fel.

3.3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 3.2. pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4. Az érintettek köre, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az a Weboldal látogató, aki kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltött és továbbított, érintett.
– Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
– Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő ebben az esetben zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
– Panasz esetén az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

5. Az adatkezelés időtartama

– Kapcsolatfelvételhez szükséges adatok: A 2.1. pontban meghatározott személyes adatok tárolási ideje határozatlan idejű, illetve az érintett adattörlési kérelmének végrehajtásának időpontjával zárul.
– Automatikusan tárolt, személyhez nem köthető adatok: A Weboldalt kiszolgáló szerveren tárolt adatok megőrzési ideje 30 nap. Ezek az adatok nem tartalmaznak személyhez köthető információkat, a szerver statisztikai rendszerét szolgálják ki, illetve rögzítik a weboldal látogatásának időpontját, a látogató IP címét, rendszeradatokat és böngészési tevékenységeket.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Weboldal informatikai rendszerének üzemeltetése körében az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe:

– Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Elérhetőségek: +36 1 789-2-789 / 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 / tarhely.eu
Tevékenység: tárhely szolgáltatás